Duolingo
Taal website: Nederlands
Begin

duck

Vertaling

pato

The
duck
's
bath
wasn't
warm
.

El baño del pato no estaba tibio.

The
duck
came
into
the
hotel
and
took
a
bath
.

El pato entró al hotel y se bañó.

The
duck
looked
at
the
pig
.

El pato miró al cerdo.

Alle vervoegingen van duck

persoontegenwoordige tijdverleden tijd
Iduckducked
he/she/itducksducked
you/we/theyduckducked
Leer Spaans in slechts 5 minuten per dag. Gratis.
Begin