Engels

wrong

Nederlands
verkeerde, mis, verkeerd

Voorbeeldzinnen

WoordVoorbeeldVertaling
wrongVoorbeeldIs the answer in the book wrong?VertalingIs het antwoord in het boek fout?
Leer Engels in slechts 5 minuten per dag. Gratis.