Engels

visits

Nederlands
visitaties, bezoeken, bezoekjes

Voorbeeldzinnen

WoordVoorbeeldVertaling
visitsVoorbeeldThe boy visits his grandmother.VertalingDe jongen bezoekt zijn grootmoeder.
visitVoorbeeldIt is possible to visit the zoo from March to October.VertalingHet is mogelijk om de dierentuin te bezoeken van maart tot oktober.
visitVoorbeeldShe comes home for a visit.VertalingZij komt thuis op visite.
visitsVoorbeeldMy grandmother's visits are always special.VertalingMijn oma's bezoekjes zijn altijd bijzonder.
Leer Engels in slechts 5 minuten per dag. Gratis.