Engels

turn

Nederlands
beurt, afslaan, worden

Voorbeeldzinnen

WoordVoorbeeldVertaling
turnsVoorbeeldThe house turns into a hotel.VertalingHet huis verandert in een hotel.
turnVoorbeeldWe turn here to the airport.VertalingWij slaan hier af naar het vliegveld.
turnedVoorbeeldHe turned water into wine.VertalingHij veranderde water naar wijn.
turnedVoorbeeldThe farm has turned into a restaurant.VertalingDe boerderij is veranderd in een restaurant.
turnVoorbeeldIt is your turn.VertalingHet is jouw beurt.

vervoeging van turn

PersonPresentPast
Iturnturned
he/she/itturnsturned
you/we/theyturnturned
Leer Engels in slechts 5 minuten per dag. Gratis.