Site taal: Nederlands
Begin

traffic

Vertaling
verkeer
I
ik
cannot
kan (...) niet
kunt (...) niet
kunnen (...) niet
avoid
vermijden
voorkomen
the
het
de
traffic
verkeer
.
Ik kan het verkeer niet vermijden.
8 Reacties
I
ik
cannot
kan (...) niet
kunt (...) niet
kunnen (...) niet
avoid
vermijden
voorkomen
the
het
de
traffic
verkeer
.
Ik kan het verkeer niet vermijden.
8 Reacties
There
er
daar
ernaartoe
is
is
ligt
staat
a
alotof
veel
veel
een
lot
alotof
veel
veel
of
alotof
veel
over
aan
van
traffic
verkeer
on
onthat
daarop
op
aan
's
that
onthat
daarop
die
daar (+voorz.)
dat
street
straat
.
Er is veel verkeer op die straat.
Toon meer zinnen
Leer Engels in slechts 5 minuten per dag. Gratis.