teams

Vertaling
ploegen, teams
During
tijdens
gedurende
that
dat
daar (+voorz.)
wat
season
seizoen
jaargetijde
these
deze
dit
teams
teams
ploegen
played
speelden
hebben (...) gespeeld
heb (...) gespeeld
together
samen
met elkaar
gezamenlijk
.
Tijdens dat seizoen speelden deze teams samen.
Leer Engels in slechts 5 minuten per dag. Gratis.