stages

Vertaling
podiums, podia, etappes
Which
welke
wat
die
are
zijn
ben
bent
the
de
het
stages
fasen
podiums
podia
?
Welke fasen zijn er?
6 Reacties
What
wat
dat wat
wat voor
are
zijn
ben
bent
the
de
het
stages
fasen
podiums
podia
?
Wat zijn de fasen?
2 Reacties
Leer Engels in slechts 5 minuten per dag. Gratis.