Site taal: Nederlands
Begin

staff

Vertaling
staf, personeel, medewerkers
You
jij
u
je
write
schrijft
schrijven
schrijf
about
over
aan
om
the
het
de
staff
personeel
staf
medewerkers
.
Jij schrijft over het personeel.
5 Reacties
You
jij
u
je
write
schrijft
schrijven
schrijf
about
over
aan
om
the
het
de
staff
personeel
staf
medewerkers
.
Jij schrijft over het personeel.
5 Reacties
The
het
de
staff
personeel
staf
medewerkers
reads
leest
voorlezen (to read to)
the
het
de
newspaper
krant
dagblad
.
Het personeel leest de krant.
5 Reacties
Toon meer zinnen
Leer Engels in slechts 5 minuten per dag. Gratis.