Site taal: Nederlands
Begin

sound

Vertaling
klinken, geluid
The
het
de
clock
klok
makes
maakt
the
het
de
sound
geluid
klinken
one
één
een
men
time
keer
de tijd
maal
every
ieder
elk
iedere
hour
uur
.
De klok maakt het geluid één keer ieder uur.
2 Reacties
The
de
het
clock
klok
makes
maakt
a
een
sound
geluid
klinken
one
een
één
1
time
keer
de tijd
maal
every
elk
ieder
iedere
hour
uur
.
De klok maakt een keer per uur een geluid.
0 Reacties
The
het
de
clock
klok
makes
maakt
the
het
de
sound
geluid
klinken
one
één
een
men
time
keer
de tijd
maal
every
ieder
elk
iedere
hour
uur
.
De klok maakt het geluid één keer ieder uur.
2 Reacties
Toon meer zinnen
Leer Engels in slechts 5 minuten per dag. Gratis.