Engels

show

Nederlands
toon, tonen, voorstelling

Voorbeeldzinnen

WoordVoorbeeldVertaling
showsVoorbeeldHe shows the boy a tomato.VertalingHij toont de jongen een tomaat.
showVoorbeeldYou show them the dog.VertalingJij toont ze de hond.
showedVoorbeeldThe boy showed his dog to his friends.VertalingDe jongen liet zijn hond aan zijn vrienden zien.
showVoorbeeldNothing will show up in the papers there.VertalingNiets zal daar in de kranten verschijnen.

vervoeging van show

PersonPresentPast
Ishowshowed
he/she/itshowsshowed
you/we/theyshowshowed
Leer Engels in slechts 5 minuten per dag. Gratis.