Engels

set

Nederlands
inrichten, prikken, opdekken

Voorbeeldzinnen

WoordVoorbeeldVertaling
setsVoorbeeldMy mother always sets her coffee here.VertalingMijn moeder zet altijd haar koffie hier neer.
setVoorbeeldWe need to set the place for the lecture.VertalingWij moeten de plek inrichten voor de lezing.

vervoeging van set

PersonPresentPast
Isetset
he/she/itsetsset
you/we/theysetset
Leer Engels in slechts 5 minuten per dag. Gratis.