Engels

seeing

Nederlands
zien, bekijken, kijken

Voorbeeldzinnen

WoordVoorbeeldVertaling
seesVoorbeeldThe child sees the man.VertalingHet kind ziet de man.
seeVoorbeeldThey see the bread.VertalingZij zien het brood.
sawVoorbeeldI saw him only once.VertalingIk zag hem maar één keer.
seenVoorbeeldHowever she has not seen her son and her husband in over ten years.VertalingMaar zij heeft haar zoon en haar man al meer dan tien jaar niet meer gezien.
seeingVoorbeeldI remember seeing her last year.VertalingIk herinner me haar vorig jaar gezien te hebben.
seeVoorbeeldWhere did you see that radio?VertalingWaar heb jij die radio gezien?

vervoeging van see

PersonPresentPast
Iseesaw
he/she/itseessaw
you/we/theyseesaw
Leer Engels in slechts 5 minuten per dag. Gratis.