Site taal: Nederlands
Begin

reviews

Vertaling
recensies
Not
niet
geen
all
allthe
alle
alle
al
elk
the
allthe
alle
de
het
reviews
recensies
were
waren
was
zaten
positive
positief
positieve
.
Niet alle recensies waren positief.
0 Reacties
Leer Engels in slechts 5 minuten per dag. Gratis.