Site taal: Nederlands
Begin

problems

Vertaling
problemen
I
ik
have
heb
laat
hoeven
no
geen
nee
problems
problemen
.
Ik heb geen problemen.
3 Reacties
Those
die
dat
problems
problemen
are
zijn
ben
bent
important
belangrijk
van belang
belangrijke
for
voor
van
om
them
hen
ze
hun
.
Die problemen zijn belangrijk voor hen.
Leer Engels in slechts 5 minuten per dag. Gratis.