Site taal: Nederlands
Begin

positions

Vertaling
posities
The
de
het
positions
posities
De posities
0 Reacties
The
de
het
men
mannen
mensen
have
hebben
hoeven
laat
good
goede
lekker
goed
positions
posities
.
De mannen hebben goede posities.
Leer Engels in slechts 5 minuten per dag. Gratis.