Site taal: Nederlands
Begin

object

Vertaling
ding, voorwerp, object
There
thereare
er zijn
er staan/liggen/zitten
er
daar
ernaartoe
are
thereare
er zijn
er staan/liggen/zitten
zijn
ben
bent
objects
objecten
dingen
voorwerpen
.
Er zijn objecten.
2 Reacties
The
het
de
child
kind
plays
speelt
bespeelt
with
met
samen met
mee
a
een
red
rood
rode
object
voorwerp
ding
object
.
Het kind speelt met een rood voorwerp.
The
het
de
child
kind
plays
speelt
bespeelt
with
met
samen met
mee
a
een
red
rood
rode
object
voorwerp
ding
object
.
Het kind speelt met een rood voorwerp.
Toon meer zinnen
Leer Engels in slechts 5 minuten per dag. Gratis.