Site taal: Nederlands
Begin

meeting

Vertaling
ontmoeting, ontmoeten, vergadering
Our
onze
ons
meetings
vergaderingen
meetings
are
zijn
ben
bent
open
open
gaat open
geopend
to
voor
om
bij
the
het
de
public
publiek
openbaar
openbare
.
Onze vergaderingen zijn open voor het publiek.
0 Reacties
You
jij
jullie
u
like
vindt (...) leuk
vinden (...) leuk
vind (...) leuk
meetings
vergaderingen
meetings
.
Jij vindt vergaderingen leuk.
2 Reacties
They
ze
zij
men
hate
haten
haat
meetings
vergaderingen
meetings
.
Ze haten vergaderingen.
1 Reactie
Toon meer zinnen
Leer Engels in slechts 5 minuten per dag. Gratis.