Site taal: Nederlands
Begin

letters

Vertaling
letters, brieven
You
jij
jullie
u
have
hebt
hebben
hoeven
my
mijn
blue
blauwe
blauw
letters
brieven
letters
.
Jij hebt mijn blauwe brieven.
0 Reacties
I
ik
write
schrijf
schrijven
schrijft
letters
brieven
letters
.
Ik schrijf brieven.
Leer Engels in slechts 5 minuten per dag. Gratis.