Engels

introduce

Nederlands
stel voor, voorstellen

Voorbeeldzinnen

WoordVoorbeeldVertaling
introduceVoorbeeldPlease introduce me to the community.VertalingAlstublieft stel mij aan de gemeenschap voor.
introducedVoorbeeldShe introduced me to my boyfriend at the party.VertalingZe introduceerde me aan mijn vriendje op het feest.
introducedVoorbeeldI have never introduced her to my children.VertalingIk heb haar nooit aan mijn kinderen voorgesteld.
introduceVoorbeeldMy brother is going to introduce me to his wife.VertalingMijn broer gaat mij aan zijn vrouw voorstellen.

vervoeging van introduce

PersonPresentPast
Iintroduceintroduced
he/she/itintroducesintroduced
you/we/theyintroduceintroduced
Leer Engels in slechts 5 minuten per dag. Gratis.