Site taal: Nederlands
Begin

instrument

Vertaling
instrument, muziekinstrument
She
zij
ze
plays
bespeelt
speelt
that
dat
daar (+voorz.)
wat
instrument
instrument
muziekinstrument
.
Zij bespeelt dat instrument.
1 Reactie
We
wij
we
need
nodig hebben
hebben behoefte aan
nood
all
al
elk
alle
of
over
aan
van
these
deze
dit
instruments
instrumenten
.
Wij hebben al deze instrumenten nodig.
1 Reactie
She
zij
ze
plays
bespeelt
speelt
that
dat
daar (+voorz.)
wat
instrument
instrument
muziekinstrument
.
Zij bespeelt dat instrument.
1 Reactie
Toon meer zinnen
Leer Engels in slechts 5 minuten per dag. Gratis.