Engels

have

Nederlands
laat, heb, hoeven

Voorbeeldzinnen

WoordVoorbeeldVertaling
hasVoorbeeldThe man has the book.VertalingDe man heeft het boek.
haveVoorbeeldYou have children.VertalingJullie hebben kinderen.
hadVoorbeeldShe had three daughters with him.VertalingZe had drie dochters met hem.
havingVoorbeeldThe serious man does not know why having bilingual children is special.VertalingDe serieuze man weet niet waarom het hebben van tweetalige kinderen bijzonder is.
hadVoorbeeldWe have not had enough students to open the courses.VertalingWij hebben niet genoeg studenten gehad om de cursussen te openen.
haveVoorbeeldI did not have time to eat.VertalingIk had geen tijd om te eten.
hasVoorbeeldHe has never been abroad.VertalingHij is nooit in het buitenland geweest.
haveVoorbeeldWe have walked on the beach each day.VertalingWij hebben elke dag op het strand gelopen.
hadVoorbeeldI had come to talk to you but you were not there.VertalingIk was gekomen om met je te praten, maar je was er niet.
haveVoorbeeldThis change will have created more jobs by next month.VertalingDeze verandering zal meer banen hebben gecreëerd voor volgende maand.

vervoeging van have

PersonPresentPast
Ihavehad
he/she/ithashad
you/we/theyhavehad
Leer Engels in slechts 5 minuten per dag. Gratis.