guard

Vertaling
bewaker, beveiliger, cipier
The
de
het
guard
bewaker
beveiliger
cipier
runs
runsafter
rent achter ... aan
rent ... achterna
rent
after
runsafter
rent achter ... aan
rent ... achterna
na
nadat
the
de
het
boy
jongen
.
De bewaker rent achter de jongen aan.
9 Reacties
You
jij
jullie
u
work
werkt
werken
werk
as
als
zoals
net
a
een
guard
bewaker
beveiliger
cipier
.
Jij werkt als een bewaker.
5 Reacties
The
de
het
guard
bewaker
beveiliger
cipier
drinks
drinkt
coffee
koffie
.
De bewaker drinkt koffie.
6 Reacties
Toon meer zinnen
Leer Engels in slechts 5 minuten per dag. Gratis.