Site taal: Nederlands
Begin

followed

Vertaling
They
zij
ze
men
have
hebben
laat
heb
followed
gevolgd
me
mij
me
all
allday
de hele dag
heel de dag
allen
alle
allemaal
day
allday
de hele dag
heel de dag
dag
.
Zij hebben mij de hele dag gevolgd.
4 Reacties
They
zij
ze
men
have
hebben
hoeven
laat
followed
gevolgd
me
mij
me
from
van
vandaan
vanuit
the
de
het
bank
bank
oever
zandbank
.
Zij zijn mij van de bank gevolgd.
0 Reacties
We
wij
we
have
hebben
hoeven
laat
followed
gevolgd
Peter
Peter
all
allday
de hele dag
heel de dag
elk
alle
alles
day
allday
de hele dag
heel de dag
dag
.
Wij hebben Peter de hele dag gevolgd.
Leer Engels in slechts 5 minuten per dag. Gratis.