Engels

follow

Nederlands
volg, volgen

Voorbeeldzinnen

WoordVoorbeeldVertaling
followsVoorbeeldThe cat follows the mouse.VertalingDe kat volgt de muis.
followVoorbeeldThey follow the horse.VertalingZij volgen het paard.
followingVoorbeeldThe choice is between following this famous actor and that famous author.VertalingDe keuze is tussen het volgen van deze beroemde acteur en die beroemde auteur.
followedVoorbeeldWe have followed Peter all day.VertalingWij hebben Peter de hele dag gevolgd.
followVoorbeeldDid you follow him to the building?VertalingHeb jij hem naar het gebouw gevolgd?

vervoeging van follow

PersonPresentPast
Ifollowfollowed
he/she/itfollowsfollowed
you/we/theyfollowfollowed
Leer Engels in slechts 5 minuten per dag. Gratis.