Engels

discover

Nederlands
ontdek, ontdekken

Voorbeeldzinnen

WoordVoorbeeldVertaling
discoveredVoorbeeldThey had discovered the castle.VertalingZij hadden het kasteel ontdekt.
discoverVoorbeeldWe are going to discover the solution.VertalingWij gaan de oplossing ontdekken.

vervoeging van discover

PersonPresentPast
Idiscoverdiscovered
he/she/itdiscoversdiscovered
you/we/theydiscoverdiscovered

Zie ook:

Leer Engels in slechts 5 minuten per dag. Gratis.