Site taal: Nederlands
Begin

competition

Vertaling
concurrentie, tegenstander, competitie
The
de
het
French
Franse
Frans
Fransen
competition
competitie
wedstrijd
concurrentie
is
is
ligt
staat
important
belangrijk
van belang
belangrijkste
.
De Franse competitie is belangrijk.
The
de
het
French
Franse
Frans
Fransen
competition
competitie
wedstrijd
concurrentie
is
is
ligt
staat
important
belangrijk
van belang
belangrijkste
.
De Franse competitie is belangrijk.
That
dat
die
wat
is
is
ligt
staat
a
een
competition
wedstrijd
competitie
concurrentie
.
Dat is een wedstrijd.
Toon meer zinnen
Leer Engels in slechts 5 minuten per dag. Gratis.