Site taal: Nederlands
Begin

changes

Vertaling
verandert, veranderingen
Why
waarom
waardoor
do
doe
doet
doen
they
zij
ze
men
want
willen
wilt
wil
those
die
dat
changes
veranderingen
verandert
?
Waarom willen zij die veranderingen?
Leer Engels in slechts 5 minuten per dag. Gratis.