Site taal: Nederlands
Begin

can

Vertaling
mag, kan, kunt
What
wat
dat wat
wat voor
else
nog meer
anders
can
kan
mag
kunt
I
ik
do
doen
(not an auxiliary verb in Dutch)
doet
?
Wat kan ik nog meer doen?
0 Reacties
Now
nu
you
je
jij
jullie
can
kan
mag
kunt
show
laten zien
tonen
toon
who
wie
die
you
je
jij
jullie
are
bent
zijn
ben
.
Nu kan je laten zien wie je bent.
I
ik
can
kan
mag
kunt
see
zien
ziet
zie
that
die
dat
wat
tree
boom
.
Ik kan die boom zien.
Toon meer zinnen
PersonPresentPast
Icancanned
he/she/itcanscanned
you/we/theycancanned
Leer Engels in slechts 5 minuten per dag. Gratis.