campaign

Vertaling
voeren campagne, campagne
During
tijdens
gedurende
the
de
het
campaign
campagne
voeren campagne
he
hij
only
alleen
alleen maar
enkel
talked
praatte
sprak
gesproken
about
over
om
tegen
the
de
het
economy
economie
.
Tijdens de campagne praatte hij alleen over de economie.
0 Reacties
During
tijdens
gedurende
the
de
het
campaign
campagne
voeren campagne
he
hij
only
alleen
alleen maar
enkel
talked
praatte
sprak
gesproken
about
over
om
tegen
the
de
het
economy
economie
.
Tijdens de campagne praatte hij alleen over de economie.
0 Reacties
During
tijdens
gedurende
the
de
het
campaign
campagne
voeren campagne
he
hij
only
alleen
alleen maar
enkel
talked
praatte
sprak
gesproken
about
over
om
tegen
the
de
het
economy
economie
.
Tijdens de campagne praatte hij alleen over de economie.
0 Reacties
Toon meer zinnen
Leer Engels in slechts 5 minuten per dag. Gratis.