blame

Vertaling
schuld, de schuld geven
The
de
het
blame
schuld
de schuld geven
De schuld
4 Reacties
The
de
het
blame
schuld
de schuld geven
De schuld
4 Reacties
She
zij
ze
takes
neemt
neemt aan
haalt
the
de
het
blame
schuld
de schuld geven
each
elke
iedere
elk
time
keer
de tijd
maal
.
Zij neemt elke keer de schuld op zich.
Toon meer zinnen
Leer Engels in slechts 5 minuten per dag. Gratis.