bilingual

Vertaling
tweetalige, tweetalig
In
ingeneral
in het algemeen
in
over
van
general
ingeneral
in het algemeen
algemeen
algemene
generaal
,
the
het
de
staff
personeel
staf
medewerkers
is
is
ligt
staat
bilingual
tweetalig
tweetalige
.
In het algemeen, is het personeel tweetalig .
6 Reacties
My
mijn
parents
ouders
are
zijn
ben
bent
bilingual
tweetalig
tweetalige
but
butiamnot
maar ik niet
maar
dan
behalve
I
butiamnot
maar ik niet
ik
am
butiamnot
maar ik niet
ben
zit
lig
not
butiamnot
maar ik niet
niet
geen
.
Mijn ouders zijn tweetalig maar ik niet.
0 Reacties
You
jij
jullie
u
are
bent
zijn
ben
bilingual
tweetalig
tweetalige
.
Jij bent tweetalig.
7 Reacties
Leer Engels in slechts 5 minuten per dag. Gratis.