answer

Vertaling
beantwoorden, geantwoord, antwoord
He
hij
did
deed
deden
wel
not
geen
niet
answer
antwoord
geantwoord
beantwoorden
me
mij
me
.
Hij heeft mij geen antwoord gegeven.
3 Reacties
You
jij
jullie
u
did
deed
deden
wel
not
geen
niet
answer
antwoord
geantwoord
beantwoord
me
mij
me
.
Jij hebt mij geen antwoord gegeven.
4 Reacties
Do
doe
doet
doen
you
jij
jullie
u
want
wilt
willen
wil
me
me
mij
to
toanswer
beantwoorden
antwoorden
om
bij
tegen
answer
toanswer
beantwoorden
antwoorden
beantwoord
antwoord
beantwoorden
the
de
het
question
vraag
vraagje
?
Wil jij dat ik de vraag beantwoord?
3 Reacties
Toon meer zinnen
Leer Engels in slechts 5 minuten per dag. Gratis.