Engels

ages

Voorbeeldzinnen

WoordAantalVoorbeeldVertaling
ageAantalenkelvoudVoorbeeldChildren are not of age.VertalingKinderen zijn niet meerderjarig.
Leer Engels in slechts 5 minuten per dag. Gratis.